MCY-0232 Trải nghiệm một ngày làm người yêu của idol