RBK-050 Em thư ký đi nằm vùng và cái kết


Hacker da trắng là người chống lại các hành vi như xâm nhập trái phép vào mạng. Một trong số họ là Eri, một lập trình viên được giao nhiệm vụ bảo mật thông tin bí mật của công ty. Mặt khác, hacker đen tối Takagi cố gắng xâm nhập vào mạng của một công ty nào đó, nhưng không thành công. Takagi, người quyết định rằng cô ấy không phù hợp với công nghệ, phát hiện ra rằng người phụ trách an ninh là Eri và bắt cóc cô ấy và giam giữ cô ấy. Anh ta sử dụng một củ khoai tây kích thích tình dục để tra tấn tình dục anh ta và cố gắng bắt anh ta nói ra mật khẩu của chương trình, nhưng ...

RBK-050 Em thư ký đi nằm vùng và cái kết

RBK-050 Em thư ký đi nằm vùng và cái kết