ADN-262 Tsumugi Akari bị đồng nghiệp tống tình


Tsumugi Akari làm việc tại một văn phòng thiết kế và họ đã nhận được một công việc làm từ xa. Vì vậy, Akari làm việc tại nhà và cô ấy bắt đầu dành nhiều thời gian để gọi điện video với đồng nghiệp của mình, Nhưng có vẻ máy tính của cô đã bị hack nên những sinh hoạt hằng ngày của cô đã bị camera quay lại làm dữ liệu để tống tình cô

ADN-262 Tsumugi Akari bị đồng nghiệp tống tình

ADN-262 Tsumugi Akari bị đồng nghiệp tống tình