Anh thợ làm vườn cặc to


Abby Adams đang dẫn người làm vườn mới đi tham quan xung quanh, cho anh ta biết bố mẹ cô muốn làm gì với sân của họ. Cuối cùng, cô ấy cảm thấy nhàm chán khi nói về thực vật và quyết định đã đến lúc con gà trống của người làm vườn xuất hiện.

Anh thợ làm vườn cặc to

Anh thợ làm vườn cặc to